Správy z priemyslu

  • Glutamín transglutamináza sa vo veľkej miere vyskytuje u ľudí, vyšších živočíchov, rastlín a mikroorganizmov, ktoré môžu katalyzovať spojenie medzi pántovými proteínmi a aminokyselinami medzi alebo v rámci proteínových molekúl.

    2022-12-05

  • Curdlan je nový typ mikrobiálneho extracelulárneho polysacharidu, tiež známy ako termálny gél, pretože má jedinečnú vlastnosť vytvárať gél za podmienok zahrievania.

    2022-11-05

  • Hlavným funkčným faktorom TG je transglutamináza. Tento enzým sa bežne vyskytuje v ľudskom tele, vo vyspelých zvieratách, rastlinách a mikroorganizmoch.

    2022-11-05

 1