FAQ

Aké je optimálne pH pre TG reakciu?

2022-11-04
TG je aktívny v rozmedzí pH 4 až 10. Optimálne pH je okolo 7 až 8.