FAQ

Aká je optimálna teplota pre TG reakciu?

2022-11-04
TG je aktívny v rozmedzí 1 až 60 C a optimálna teplota je 55 C a vysoká teplota vedie k inaktivácii TG.