Správy z priemyslu

Je oxid vápenatý tuhá látka?

2023-04-10

Oxid vápenatý sa javí ako biela alebo sivobiela pevná látka bez zápachu vo forme tvrdých hrudiek. Silne dráždi pokožku, oči a sliznice. Používa sa v insekticídoch a hnojivách. Oxid vápenatý patrí do triedy vápenatých oxidov vápnika a kyslíka v pomere 1:1.