Správy z priemyslu

Aké sú funkcie glutamín transglutaminázy

2022-12-05
Glutamín transglutamináza sa vo veľkej miere vyskytuje u ľudí, vyšších živočíchov, rastlín a mikroorganizmov, ktoré môžu katalyzovať spojenie medzi pántovými proteínmi a aminokyselinami medzi alebo v rámci proteínových molekúl, ako aj hydrolýzu glutamylu v proteínových molekulách. Prostredníctvom týchto reakcií možno zlepšiť funkčné vlastnosti rôznych proteínov, ako je nutričná hodnota, štruktúra textúry, chuť a doba skladovania.

Preto sa glutamyltransglutamináza používa najmä ako potravinová prísada, ktorá môže výrazne zlepšiť chuť, chuť, organizačnú štruktúru a výživu mäsových výrobkov, zlepšiť nutričnú hodnotu bielkovín a úplne znížiť transglutaminázu. Vyznačuje sa silnou priľnavosťou, dobrou stabilitou dvoch hodnôt pH, najvhodnejšou hodnotou pH glutamín transglutaminázy je 6,0, silnou tepelnou stabilitou a najvhodnejšou teplotou je približne 50 °C.